СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

13 АВГУСТ 2023 ГОДИНА

ЧЕСТИТ ДЕН НА ПОБЕДАТА врз косовските окупатори и терористи на учк

На денешен ден, 13.08.2001 година беше потпишан договор за внатрешното уредување на малцинските права во Република Македонија или Охридски рамковен договор, со што беше објавена победата на Македонските Бранители врз учк и косовските окупатори од кзк.

Ниту една цел на учк и косовските окуптори за оцепување на територии од Македонија и припојување кон Косово, за создавање на пара терористички институции и раселување на население не беше исполнета. Зачуван беше територијалниот интегритет и суверенитет и демократскиот развој на Макеоднија.

Терористите поразени, молеа за мир и амнестија, принудени потпишаа Охридски рамковен договор.

Македонските Бранители го обезбедија патот на Македонија кон нашата полна интеграција во НАТО и ЕУ!

Амнестираат победниците, амнестирани се губитниците!

Тезата дека терористите добиле што сакале не е издржана за војната 2001 година. Па по таа логика и Германците се победници во ВСВ, бидејќи имаат силно влијание во ЕУ, економија и цел свет вози нивини автомобили!

МОРА ДА НАУЧИМЕ ДА ПОБЕДУВАМЕ!

Како што знаеле нашите Илинденци, нашите Асномци, нашите Брнители да победуваат, така ќе победуваме и ние, Обединителите! Тие под паролата Слобода или Смрт, ние под паролата Победа или Победа!

Со влегување на Македонски Концепт во Парламент, овој ден ќе биде прогласен за државен празник, а ќе бидат забранети партиски прослави со народни пари!

Центар за комуникации и анализи на Македонски Концепт

Powered By EmbedPress

Контакт

Бул. Партизански одреди 17/1-6 Центар,
Bul.Partizanski odredi  17/1-6 Center,
1000 Скопје / Skopje
Т: 02/305-2772
МобТ / Mob.Phone: +389 71 484-334

Е-пошта:

contact@mkoncept.mk

mkoncept.mk © 2024. All Rights Reserved.