СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

22 ЈУНИ 2023 ГОДИНА

МАКЕДОНСКИ КОНЦЕПТ СО ПОДДРШКА НА ПРОТЕСТОТ НА МПЦ ОА

Во врска повикот на мирен протест од страна на МПЦ – ОА, кој треба да се одржи во Скопје пред Соборен Храм на 29.06.2023 година, Извршниот Тим на политичката партија Македонски Концепт донесе одлука за целосна поддршка на истиот, вклучително и поддршка за аргументите кои МПЦ – ОА ги посочува во врска со обидот да се донесе новиот Закон за родова еднаквост.

Македонски Концепт дополнително реагира на најновите измени во Законот за матична евиденција со кои се интервенира во содржината на Изводот од матичната книга на родените, во која преку внесување на етничка припадност на граѓаните, во целост се суспендира граѓанскиот концепт на нашата држава, се воведува хибриден тип на етничка држава, која треба да прерасне во бинационална вештачка творба со тенденција на нејзино распаѓање.   

За таа цел, повикуваме масовно да се приклучат сите наши членови и симпатизери, но и сите граѓани кои посакуваме да живееме во НОРМАЛНА ГРАЃАНСКА ДРЖАВА и ве известуваме дека целокупното раководство на партијата Македонски Концепт, ќе биде присутно на овој протест.

Центар за комуникации и анализи на Македонски Концепт

Powered By EmbedPress

Контакт

Бул. Партизански одреди 17/1-6 Центар,
Bul.Partizanski odredi  17/1-6 Center,
1000 Скопје / Skopje
Т: 02/305-2772
МобТ / Mob.Phone: +389 71 484-334

Е-пошта:

contact@mkoncept.mk

mkoncept.mk © 2024. All Rights Reserved.