Заменик-помошникот државен секретар на САД и специјален претставник за Западен Балкан, Габриел Ескобар во ексклузивното интервју насловено „Видувањата за Западен Балкан од внатрешноста на Стејт Департментот“, зборувајќи за меѓуетничките односи во државата помеѓу Македонците и Албанците, тој употреби термин „Албанци и православни“.

„Во недостаток на прецизирање на таа несреќна изјава, можеме само да погодуваме дали станува збор за lapsus linguae или состојба на разумот на господинот Ескобар?“ – јавно се прашува лидерот на Македонски Концепт, Петар Богојески.

Според Богојески, сигурно станува збор за несреќна употреба на терминот „Албанци“ на местото на муслимани, што секако не е соодветно, бидејќи не се сите муслимани токму Албанци или сите Албанци баш муслимани во Македонија. Можеби нешто го асоцирало на тоа, особено после радикализацијата на албанскиот етнички шовинизам и неговото надградување со верски шовинизам.

„Една работа што тие ја прават правилно во контекст на регион, за кој етничкото ривалство е карактеристика, Северна Македонија е вистински пример за мирен соживот меѓу Албанците и православните“ изјави Ескобар во разговорот со новинарката Ксенија Павлович.

Од тука, јасно е дека Ескобар истакнува етничка димензија во неговата изјава, а не верски карактер на проблемите во земјава.

„Значи, Македонија сега е модел на демократска граѓанска држава. Сега, она што треба итно да го направат е да се придвижат напред кон спроведување на договорите што ги имаат за работа на уставните измени“, рече Ескобар.

Контакт

Бул. Партизански одреди 17/1-6 Центар,
Bul.Partizanski odredi  17/1-6 Center,
1000 Скопје / Skopje
Т: 02/305-2772
МобТ / Mob.Phone: +389 71 484-334

Е-пошта:

contact@mkoncept.mk

mkoncept.mk © 2024. All Rights Reserved.